Нови жилищни сгради, Риека, 1957 г.

Източник: Nove stambene zgrade. - RIJEKA. Jugoslavija. Фотоалбум, подарен на председателя на Софийския градски народен съвет от Народния отбор на град Риека, 1.10. 1957 г., [сн. 9].