Писмо от ръководителя на съветското разузнаване ген. П. Фитин до Г. Димитров относно информация от България,1944 г.

Писмо от ръководителя на съветското разузнаване генерал Павел Фитин до Г. Димитров относно получена информация от България

 

Москва, 13 ноември 1944 г.

 

 

            До др. Г. Димитров

 

            Получихме сведения, че началникът на отдел в българската милиция Главенчев[1] (по националност македонец, в миналото като че ли терорист), понастоящем ръководещ работата по арестите, по свое усмотрение разстрелва арестувани, като пренебрегва указанията на ЦК на БРП. Опитът на ЦК на БРП да призове Главенчев към ред нямаше успех. Сега Главенчев подготвя арестуването на всички членове на Светия Синод, с изключение на софийския митрополит Стефан, заради това, че през 1944 г. в свое обръщение към бившето правителство Синодът се изказал срещу партията.

            Съобщавам Ви за сведение и вземане на необходимите мерки.[2]

 

Фитин[3]

 

Източник: България – непризнатият противник на Третия райх. Съст. В. Тошкова и др. София: ИМО „Св. Георги Победоносец“, 1995, 139.


[1] Лев Главинчев – деец на македонското движение и на БКП.

[2] Към документа е добавено ръкописно: „Съобщено в ЦК на БКП – София, 14. II. 44, Д[имитров]”.

[3] По това време ръководител на Първи (разузнавателен) отдел на НКГБ.