Улан Батор, телевизионната кула, 80-те години на ХХ в.