Улан Батор, будистка ступа, изработена от бронз, 80-те години на ХХ в.