Северна Америка, 60-те години на ХIХ в. (преди 1867 г.)

Политическа карта на Северна Америка, 60-те години на ХIХ в. (преди 1867 г., защото Аляска е отбелязана като Руска Америка)
Сканиране: Дигитализационен център на Исторически факултет.
Забележка: картата е част от Землеописателен учебен атлас в двадесят и четире карти / от Хр. Г. Данов; годината на изданието е неясна, поради това че изданията от 1865 г. и 1872 г. са отпечатани в Литографията на Обенхаймер във Виена, при изданието от 1874 г. липсва посочване на печатницата, докато тук е отбелязана Литограф. И. Н. Вернаи, Виена. Датировката на изданието се затруднява и от сравняването между различните карти, от които се състои атласът, тъй като при едни от тях границите са от 60-те години на ХIХ в., при други са тези от 70-те години на ХIХ в., а има и карти с сгрешени граници.  
Произход: придобита на софийския битак, 2016 г.
Благодарности: Ж. Велев