София, Циганския квартал, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С 4779 (ф 35 1052)

Благодарности: д-р В. Станев