Имущество на ТКЗС: Разпродавано на безценица и разграбвано, 1991 г.