Царят-Обединител на смъртния одър, рисунка, 1943 г.

Рисунка „Царят-Обединител на смъртния одър“, автор К. Щъркелов

Източник:Зора, год. XXV, бр. 7256, 4 септември 1943 г., с. 1

Благодарности: Ж. Велев