Жилищни сгради, Враца, 1974 г.

Източник: Албум със снимки, подарен на министъра на финансите Димитър Попов от участниците в окръжното годишно отчетно съвещание на финансовите служители от Врачански окръг, 12 април 1974 г. [сн. № 4]. Личен архив.