Брунети, В. Хемијске студије о култури мака и производњи опијума у Македонији. Београд, 1951