Бой между български и сръбски монаси на Атон. Италианска илюстрация, 1916 г.