Каравелов, Л. Записки за България и българите. Книгоиздателство Игнатов: С., б. г. и.