Предизвикателствата на промяната: Национална научна конференция София 10-11 ноември 2004. Баева, И., П. Митев (съст.). С., 2006