Исторически студии: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). С., 2003.

Исторически студии 5: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (XVI-началото на XX в.). Митев, П. (ред.). ИФ-94, С., 2003.

Благодарности: В. Рачева