АНАМНЕЗА, Год. VIII, 2013, кн. 4

 

АНАМНЕЗА, Година VIII, брой 4 / 2013

СЪДЪРЖАНИЕ


ВИСАРИОН – ТИКТАКАЩАТА ЗАПЛАХА В „ЗОГРАФ”

Георги Даскалов


ОБЗОР НА ЛИЧНОТО ДЕЛО /СЛУЖЕБНОТО ДОСИЕ/ НА ПРОФ. ВЕНЕДИКТ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЯКОТИН,

СЪХРАНЯВАНО В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ АРХИВ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Илонка Колева


ПОЛИТИКА НА ОСМАНСКАТА ВЛАСТ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ОТ КРАЯ НА 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК

Венцислав Мучинов


 

„ДОБРАТА РУСИЯ – ЗАЩИТНИК НА СЪРБИЯ“ VS. „ЛОШАТА РУСИЯ – КОЛОНИЗАТОР НА СЪРБИЯ“

(ЗА ДВАТА ДОМИНИРАЩИ ДИСКУРСА ЗА РУСИЯ В СРЪБСКОТО ОБЩЕСТВО)

Мирослав Йованович


„КАК СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ: ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПСЕВДОАКАДЕМИЗЪМ“

Стефан Дечев


ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ КОНКУРСА ПО СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Евгения Калинова