Специално съобщение относно тежък инцидент с танк, прегазил 10 души, по време на деветосептемврийска манифестация, 1950 г.