Комплект снимки, посветен на индустрията и земеделието, 1976 г.

Забележка: Комплект снимки, посветен на индустрията и земеделието. Съдържа 15 изображения. Раздаван е заедно с други материали (книги, брошури, снимки, диапозитиви, марки, класьори, запалки, значки и др. ) на делегатите на XI конгрес на БКП.  ДИ „СЕПТЕМВРИ“. ИП-Ф-279/76. Отпечатано във „ФОТОГРАФИКА“[1976 г.].

Източник: Лична колекция