Изгоряха ценни архиви в Сараево

Протестите в Босна и Херцеговина доведоха до пожар в сараевските архиви. Изгоряли са ценни документи. Най-интересната колекция, която изглежда вече не съществува, е тази на общото Министерство на финансите на Австро-Унгария, което, както е известно, е било отговорно за управлението на Босна и Херцеговина след 1878 г. Градивото е преживяло няколко войни, но 2014 г. явно се оказва фатална. Между пострадалите архивни културно-исторически ценности могат да се посочат няколко десетки документи от ориенталския отдел, включително фермани, берати, изящни примери на калиграфското изкуство и т.н. Изгоряли са и 40000 досиета на Комисията по човешките права, създадена като част от Конституционния съд на страната.