Варна, пързалката, 1958 г.

 

Забележка: Пощенска картичка, лице/гръб. Текстът вероятно е на арменски език (изглежда с кирилски букви), получател е Хаик Саркисян, София.

Източник: Лична колекция

Благодарности: Ж. Велев