Снегаров, И. Солун в българската духовна култура. Исторически очерк и документи. С., 1937