„Олимпиада - 84“: Целта отново е висока, 1984 г.

Източник: Работническо дело, год. LVIII, бр. 126, 5 май 1984, с. 6