Bulgaria, schită cu nucleele comuniste şi numărul membrilor descoperiţi în cursul anilor 1933-1934

Забележка: България, скица с комунистическите ядки и броя на партийните членове, разкрити в периода 1933-1934 г. Скицата (картата)е част от голямо изследване на Специалната служба за информация към румънското правителство, наречено „Комунизмът в България“ (Communismul în Bulgaria).

Източник: ANIC, fond 2379 P.C.M. Serviciul special de informaţii, d. 81/1940, f. 44