Издателска програма

   Anamnesis electornic books series

 

 

Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe (Collected Articles)

 

Alexei Kalionski


Изграждането на проф. Васил Златарски като историк и преподавател

 

Тодор Попнеделев


ОБЩЕСТВО, ПАМЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ (История и обществени нагласи) Сборник с доклади от летния дидактически семинар в Китен в чест на 60-годишнината на проф. д-р Тодор Мишев ТОМ 6

 

Научна редакция и съставителство

© Красимир Сашков Кръстев

© Тодор Илиев Мишев

© Катя Бориславова Мишева

© Андрей Александров Лунин

© 2022 Анамнезис e-ISBN: 978-619-90188-6-6