Гъркова, В. Франките – общество и култура V – VІІ в. MEDIAEVALIA, София, 2014