АНАМНЕЗА, Год. XIII, 2018, кн. 1

МЕЖДУ НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ЗАВОЕВАТЕЛНА ВОЙНА: ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КАТО ИСТОРИОГРАФСКИ ПРОБЛЕМ

Мартин Вълков

БЪЛГАРИЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 9.IX. 1944 ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ТУРСКИ ЖУРНАЛИСТ

Зейнеп Зафер

ЮГОСЛАВСКАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО АЛБАНО-ГРЪЦКИТЕ ОТНОШЕНИЯ (1945-1949)

Илир Келменди