Галунов, Т. Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците. Велико Търново, 1998