Григоров, Д. „Вашият глас е моят глас. Не го забравяйте!“: Османски влияния в култа към личността на Кемал Ататюрк. - Сб. Българите в Османската империя, XIX в.: Понятия, личности, структури. Рачева, В. (съст., ред.). С., 2017, с. 441-500