Кацаркова, В. Икономическите отношения на България с Балканските държави в периода между двете световни войни /1919-1939/. С., 1989

SUDGTL-BOOK-2012-062
Икономическите отношения на България с Балканските държави в периода между двете световни войни /1919-1939/
Вера Кацаркова
 
1989
Издателство на БАН София
 
Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на Вера Кацаркова посветено на икономическите отношения на България с другите Балкански страни в периода 1919-1939 г. Формат на файла: PDF. Размер на файла: 11.5 МБ.
Език: bul Страници: 280
Ключови думи: Вера Кацаркова ; История ; История на България ; История на Балканите ; История на Югоизточна Европа ; Инкомически отншения на Балканските страни ; Икономическа история
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Икономческо развитие на Балканските държави в периода между двете световни войни." - 12 с., "Опити за стопанско сътрудничество между Балканските държави и участие на България в тях" - 60 с., "Търговскодоговорни отншения на България с Балканските държави в периода между двете световни войни" - 103 с., "Стокообмен на България с Балканските страни в периода между двете световни войни".
Бележки: Библиотека на Исторически факултет