Ванер, С. Турция. С., 2008

SUDGTL-BOOK-2014-006
ТУРЦИЯ
Самих Ванер
 
2008
Рива София
 
Описание: Файлът съдържа изследването, посветено на съвременната история на Турция, редактирано от Самих Ванер. Размер на файла: 11 МБ. Формат на файла: PDF.
Език: bul Страници: 670
Ключови думи: История ; История на Балканите ; Турция ; Съвременна Турция ; Мустафа Кемал
Бележки: Книгата съдържа следните части: "1. Краят на империята; 2. Неприятните следи от авторитаризма и демократичният напредък; 3. Ислямът: лаицизъм, секуларизъм, плурализъм; 4. Етнически въпроси и регионални различия; 5. Икономиките: формална и неформална; 6. Международните отношения и емиграцията; 7. Културата: постоянство и изменения."
Бележки: Библиотека на Исторически факултет