Димитров, С. Въстанието от 1850 година в България. С., 1972

SUDGTL-BOOK-2014-169
Въстанието от 1850 година в България
Страшимир Димитров

1972
Изд. на БАН София

Описание: Файлът съдържа книгата на Страшимир Димитров „Въстанието от 1850 година в България”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 5,21 МВ.
Език: bul Страници: 238
Ключови думи: История ; България ; българи ; въстание ; 1850 г. ; ХІХ в. ; Северозапад ; Видин ; Белоградчик ; османска власт ; извори ; документи ; селяни ; селско стопанство ; икономика ; земеделие ; реформи ; Балкани ; Османска империя ; Европа ; Лом ; Кула ; бунт ; Раковишки манастир ; Гърци ; Градец ; Ниш ; Сърбия ; Връшка чука ; господаръци ; Али Риза Паша ; Видинско
Бележки: Монографичното изследване е посветено на въстанието в северозападните български земи през 1850 г. Подробно са разгледани неговите подготовка, етапи и значение. Обръща се внимание на предпоставките за него, положението на българите, аграрните отношения и международната обстановка. Публикувани са документи, свързани със събитията. Съдържание: Въведение, стр. 5; Глава Първа: Развитие на аграрните отношения положението на селяните в навечерието на въстанието, стр. 12; Глава Втора: Революционната ситуация от 1848 и 1849 г., стр. 38; Глава Трета: Подготовката на въстанието от 1850 година, стр. 58; Глава Четвърта: Първият етап на въстанието, стр. 81; Глава Пета: Вторият етап на въстанието, стр. 118; Глава Шеста: Борба за ликвидиране на господарлъците и автономна българска област, стр. 151; Приложения, стр. 188; Източници и литература, стр. 221; Резюме на руски език, стр. 225; Резюме на френски език, стр. 230.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 3402