Стоянов, Т. Култът към Артемида в Тракия (VІ в. пр. н. е. – ІV в. от н. е.). С., 1986

SUDGTL-BOOK-2014-343
Култът към Артемида в Тракия (VІ в. пр. н. е. – ІV в. от н. е.)
Тотко Стоянов

1986
- София

Описание: Файлът съдържа автореферат за получаване на научната степен „Кандидат на историческите науки” на Тотко Стоянов. Темата е „Култът към Артемида в Тракия VІ в. пр. н. е. – ІV в. от н. е.”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 12,2 МВ.
Език: bul Страници: 29
Ключови думи: Археология ; История ; Тракия ; Гърция ; Италия ; Рим ; Артемида ; Диана ; култ ; паметници ; култура ; богове ; религия ; град ; колония ; античност ; иконография ; типология ; хронология ; български земи ; Тракология ; Долна Мизия ; Македония
Бележки: Основната цел на дисертацията е на базата на задълбочен иконографски анализ и широко сравнение с паметници на гръцкото и гръко-римското изкуство и култува практика да се подведат паметниците от Тракия в стройна типология и хронология, а оттам, след съчетаване с данните от епиграфските и другите извори и географското разпространение, да се достигне до разгърната характеристика на култа на Артемида в Тракия. Съдържание: І. Въведение. Постановка на проблематиката, стр. 2; ІІ. Артемида и Диана, стр. 3; ІІІ. Култът и паметниците на Артемида в Тракия в предримската епоха (VІ в. пр. н. е. – 45 г. от н. е.), стр. 9; ІV. Паметниците и култът на Артемида (Диана) в провинциите Тракия, Долна Мизия и (Североизточна) Македония, І-ІV в., стр. 13; Заключение, стр. 25.
Бележки: -