Съдът над историците: Българската историческа наука. Документи и дискусии (1944-1950). Том 1 (Състав. Вера Мутафчиева, Весела Чичовска, Дочка Илиева, Елена Нончева, Златина Николова, Цветана Величкова). С., 1995

SUDGTL-BOOK-2014-201
Съдът над историците: Българската историческа наука. Документи и дискусии (1944-1950). Том 1 (Състав. Вера Мутафчиева, Весела Чичовска, Дочка Илиева, Елена Нончева, Златина Николова, Цветана Величкова)

1995
Акад. изд. „Проф. Марин Дринов” София

Описание: Файлът съдържа първият том на сборник с документи „Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии (1944-1950)”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 13,5 МВ.
Език: bul Страници: 495
Ключови думи: История ; Историография ; България ; Българи ; документи ; извори ; ХХ в. ; социализъм ; наука ; историци ; дневници ; ХХVІ ОНС ; VІ ВНС ; БАН ; Софийски университет ; ОФ ; МВР ; БКП ; Министерство ; Димитър Яранов ; Жак Натан ; Вълко Червенков ; Живко Гълъбов ; Христо Христов ; Александър Бурмов ; Михаил Димитров ; Димо Казасов ; Кимон Георгиев ; Стефан Чолаков ; архив ; правителство ; литература ; учени ; законодателство ; образование
Бележки: Книгата съдържа документи за развитието на българската историческа наука през периода 1944-1950 г., повечето от които се публикуват и коментират за първи път. Те са подбрани от Архива на БАН, Архива на Министерството на вътрешните работи, Централния държавен архив на РБ и Централния партиен архив – ГУА. Включени са и части от Стенографските дневници на ХХVІ обикновено Народно събрание и VІ Велико народно събрание, които разкриват позицията на управляващите кръгове и опозицията при обсъждане на законите на БАН и висшето образование. Оцелелите свидетелства за ролята на отделни личности, за някои факти и процеси в историческата наука носят неизвестна досега, но много необходима информация. В изданието е поместен именен показалец.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 5318