Хендерсън, Н. Две години с Хитлер. С., 1998

SUDGTL-BOOK-2014-318
Две години с Хитлер
Сър Невил Хендерсън

1998
ИК „Аркус” София

Описание: Файлът съдържа книгата „Две години с Хитлер” на Невил Хендерсън. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,95 МВ.
Език: bul Страници: 256
Ключови думи: История ; Европа ; ХХ в. ; Хитлер ; Невил Хендерсън ; Германия ; Берлин ; Великобритания ; Гьоринг ; Австрия ; Прага ; Чехословакия ; Мюнхен ; Полша ; Втора световна война ; дипломация ; война
Бележки: Авторът лично е познавал Хитлер и всички нацистки водачи, както и големите политици в Европа, участвал е пряко в събитията, довели до Втората световна война и ги е описал. Съдържание: Пролог, стр. 5; Първа част: Зад кулисите, стр. 8; Втора част: Драмата, стр. 70; Епилог, стр. 203; Приложения – документи, стр. 206.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 1267