Драганов, Д. Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха. Велико Търново, 2006

SUDGTL-BOOK-2014-298
Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха
Драгомир Драганов

2006
Фабер Велико Търново

Описание: Файлът съдържа книгата на Драгомир Драганов „Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,96 МВ.
Език: bul Страници: 278
Ключови думи: История ; ХХ в. ; ХХІ в. ; Европа ; САЩ ; Франция ; Великобритания ; СССР ; Германия ; Италия ; Испания ; Полша ; Унгария ; Чехословакия ; Централна Европа ; Европейска общност ; демокрация ; тоталитаризъм ; авторитаризъм ; преход ; икономика ; реформи ; интеграция
Бележки: "Записките" по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха са замислени на първо място като учебно помагало за студентите от специалност "Международни отношения" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Целта им е да представят основните моменти и събития във вътрешнополитическия живот на европейските държави и САЩ в бурните десетилетия на отминалия XX и в първите години от новия XXI век. "Записките" нямат претенциите за фактологическа и географска изчерпателност. Стремежът на автора е бил да се потърсят предимно главните характеристики, определили посоките на политическото развитие на "големите играчи" на световната сцена в годините от Първата световна война до наши дни, както и да се проследят перипетиите, свързани с най-значимото събитие от края на XX и началото на XXI в - падането на комунистическите режими в Европа и установяването в тях на демокрации. Съдържание: Въведение, стр. 5; Европа и САЩ между двете световни войни, стр. 19; Европа и САЩ след Втората световна война, стр. 20; Вместо заключение, стр. 274.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 7124