Велев, В. Западните покрайнини, България и Югославия 1919-1931. С., 2009

SUDGTL-BOOK-2014-255
Западните покрайнини, България и Югославия 1919-1931
Венцислав Велев

2009
За буквите – О писменехь София

Описание: Файлът съдържа книгата на Венцислав Велев „Западните покрайнини, България и Югославия 1919-1931”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 3,08 МВ.
Език: bul Страници: 244
Ключови думи: История ; България ; Западни покрайнини ; Балкани ; ХХ в. ; Съвременна история на Балканите ; Сърбия ; Югославия ; Александър Стамболийски ; българи ; български земи ; сърби ; българо-югославски отношения
Бележки: В книгата се разглежда съдбата на Западните покрайнини в контекста на българо-югославските отношения (1919-1931). Съдържание: Няколко предварителни думи, стр. 5; Въведение: България и Югославия след края на Първата световна война (1918-1919 г.), стр. 15; Част Първа: Двубоят на Парижката мирна конференция (1919 г.), стр. 31; Част Втора: Спорът за Западните покрайнини (1920-1923 г.), стр. 81; Част Трета: Западните покрайнини и българо-югославските отношения по време на сговористкото управление в България (1923-1931 г.), стр. 153; Заключение, стр. 219; Хроника на по-важните събития, стр. 224; Показалец на личните имена, стр. 231; Показалец на географските имена, стр. 236; Използвани съкращения, стр. 243.
Бележки: Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”, сиг. II342357