Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България (1879-1918): (Състав.: Веска Николова и Димитър Саздов). С., 1992

SUDGTL-BOOK-2014-252
Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България (1879-1918): (Състав.: Веска Николова и Димитър Саздов)

1992
Наука и изкуство София

Описание: Файлът съдържа сборник с програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България (1879-1918). Формат на файла - PDF. Размер на файла – 13,7 МВ.
Език: bul Страници: 524
Ключови думи: История ; България ; ХІХ в. ; ХХ в. ; българи ; устав ; програма ; извори ; документи ; партии ; Либерална партия ; Консервативна партия ; Народна партия в Източна Румелия ; Либерална партия в Източна Румелия ; Народнолиберална партия ; Либерална (Радославистка) партия ; Младолиберална партия ; Демократическа партия ; Радикална партия ; Прогресивнолиберална партия ; Български земеделски народен съюз ; Народна партия
Бележки: Публикуваните програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България (1879-1918) дават представа за постиженията на политическата мисъл на българското общество от времето, когато са се полагали основите на българската държава. Изложени са възгледи за политическото и икономическото развитие на страната. Съдържание: Предговор, стр. 9; Либерална партия, стр. 17; Консервативна партия, стр. 46; Народна партия в Източна Румелия, стр. 51; Либерална партия в Източна Румелия, стр. 64; Народнолиберална партия, стр. 77; Либерална (Радославистка) партия, стр. 114; Младолиберална партия, стр. 150; Демократическа партия, стр. 164; Радикална партия, стр. 292; Прогресивнолиберална партия, стр. 362; Народна партия, стр. 396; Български земеделски народен съюз, стр. 455; Литература, стр. 513; Списък на имената, стр. 515.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 7096