Малинов, А. Под знака на острастени и опасни политически борби. С., 1991

SUDGTL-BOOK-2014-214
Под знака на острастени и опасни политически борби
Александър Малинов

1991
Христо Ботев София

Описание: Файлът съдържа книгата на Александър Малинов „Под знака на острастени и опасни политически борби”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 2,71 МВ.
Език: bul Страници: 143
Ключови думи: История ; България ; Александър Малинов ; ХХ в. ; българи ; правосъдие ; законодателство ; право ; измяна ; военен преврат ; демокрация ; правителство ; партии ; Народно събрание
Бележки: Автор на пояснителните бележки е Милен Куманов. Съдържание: Предговор, стр. 3; От войни към борби, стр. 5; Престъпни усилия за уеднаквяване на беззаконието и произвола със законността, стр. 10; Обвинението в измяна, основано на „документи”, стр. 24; Обвинението в измяна, изградено върху свидетелски показания, стр. 50; Благоприятствуваше ли краят на 1918 г. за сепаративен мир?, стр. 65; Обвинението в предателство, стр. 72; Военният преврат, новата власт и метежите, стр. 81; Народната власт, задачите на демокрацията, стр. 109; Пояснителни бележки, стр. 103; Именен показалец, стр. 140.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б5287