Марков, Г. Независимостта на България през Балканската криза 1908-1909. С., 2008

SUDGTL-BOOK-2014-012
Независимостта на България през Балканската криза 1908-1909
Георги Марков

2008
Народно събрание на Република България София

Описание: Файлът съдържа книгата на Георги Марков „Независимостта на България през Балканската криза 1908-1909”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 12,8 МВ.
Език: bul Страници: 328
Ключови думи: История ; България ; ХХ в. ; Балканска криза ; Независимост ; Нова българска история ; българи ; Балкани ; Европа ; Младотурска революция ; Турция ; Македония ; реформи ; криза ; царство ; Русия ; Народно събрание ; цар ; Фердинанд
Бележки: В книгата са представени събитията, свързани с обявяването на Независимостта на България, разглежда се ролята на политическия елит и международната обстановка. Изданието е богато илюстрирано. Съдържание: Предислов. Свободна, но васална, стр. 5; Първа глава: Отказът от балканското статукво, Младотурската революция и краят на реформите в Македония, стр. 19; Втора глава: Провъзгласяването: „Честито царство!”, стр. 81; Трета глава: Признаването: достойнство вместо откупуване, стр. 179; Послеслов. Последиците, стр. 267; Послепис, стр. 275; Извори и изследвания, стр. 277; Резюме на английски език, стр. 283; Приложение, стр. 293.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 9906