Akulov, M. War Without Fronts: Atamans and Commissars in Ukraine, 1917-1919. Unpublished dissertation. Harvard University Cambridge, Massachusetts, August 2013.

Akulov, M. War Without Fronts: Atamans and Commissars in Ukraine, 1917-1919. Unpublished dissertation. Harvard University Cambridge, Massachusetts, August 2013.

 

 

Предлагаме на вниманието на читателите на anamnesis.info дисертацията на Михаил Акулов, посветена на т.нар. "warlords" по време на Гражданската война. Дисертацията е достъпна за сваляне без ограничение. За да я свалите, натиснете иконката по-горе.