Огнянов, Л., М. Лалков, М. Радева, С. Трифонов, В. Колев. Нови очерци по българска история, 1878-1948. С., Б. г. и.

SUDGTL-BOOK-2013-003
Нови очерци по българска история, 1878-1948.
Любомир Огнянов ; Милчо Лалков ; Мария Радева ; Стайко Трифонов ; Валери Колев
ВЕК 22 София

Описание: Файлът съдържа сборник със статии и студии посветен на проблеми от историята на България в периода 1878-1948 г. Формат на файла: PDF. Размер на файла: 9 МБ.
Език: bul Страници: 239
Ключови думи: История ; История на България ; Валери Колев ; Любомир Огнянов ; Стайко Трифонов ; Милчо Лалков ; Мария Радева
Бележки: Книгата съдържа следните изследвания: 1. Партии и парламентаризъм в България (1879-1944), ст. ас. д-р Валери Колев. 2. Българската външна политика мжду екзалтацията и погрома. доц. к.и.н. Милчо Лалков. 3. Национални ориентири и европейски измерения в българското културно развитие (1878-1912), проф. Мария Радева. 4. Добруджанският въпрос, 1878-1944. проф. д-р Стайко Трифонов. 5. Външната политка на България (1944-1948), проф. д-р Любомир Огнянов.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет