Димитров, И. Буржоазната опозиция, 1939-1944. С., 1997

SUDGTL-BOOK-2012-069
Буржоазната опозиция, 1939-1944
Илчо Димитров

1997
Издателска къща "Христо Ботев" София

Описание: Файлът съдържа монографичнотоизследване на Илчо Димитров посветено на бържоазната опозиция в Бългия в периода 1939-1944 г. Формат на файла: PDF. Размер на файла: 19 МБ.
Език: bul Страници: 544
Ключови думи: История ; История на България ; Втора световна война ; Илчо Димитров ; Димитров ; Бържоазна опозиция
Бележки: Книгата съдържа следнте глави: "Бържоазната опозиция в началния период на Втората световна война", "Буржоазната опозиция в примирение, изчакване и пасивност.", "Формиране на десния опозиционен блок", "Разрастване на политическата криза и буржоазната опозиция", "Последното правителство и буржоазна България".
Бележки: Библиотека на Исторически факултет