Марков, Г., А. Рабаджийска, Д. Илиева, Й. Колев, Я. Банков, В. Колев, Х. Темелски. Подбрани извори за българската история Т. IV. Кн. 1 : Българската държава и българите 1878-1946. С., 2009

SUDGTL-BOOK-2012-066
Подбрани извори за българската история Т. IV. Кн. 1 : Българската държава и българите 1878-1946
Георги Марков ; Ана Рабаджийска ; Диана Илиева ; Йордан Колев ; Явор Банков ; Валери Колев ; Христо Темелски

2009
Тангра Таннакра Ик София

Описание: Файлът съдържа подбрани извори за българската история в периода от 1878 до 1946. Формат на файла- PDF. Размер на файла 29 МБ.
Език: bul Страници: 497
Ключови думи: документи ; архиви ; извори ; българска история ; 1878-1946
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Към читателите" 9с., "Предизвикателства пред историческото образование" 17 с., "Писмени извори" 17 с., "България от Съединението до Балканските войни" 70 с., "България по време на войните" 114 с., "България между двете световни войни" 161 с., "България по време и след Втората световна война" 224 с., "Народно творчество и масова художествена култура" 284 с., "Извори от материалната култура, документи-изображения" 301 с., "Българите извън България" 453 с., Справочна част 463 с.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет