Трифонов, С. Българското Национално-Освободително движение в Тракия, 1919-1934. С., 1988

SUDGTL-BOOK-2012-050
Българското Национално-Освободително движение в Тракия, 1919-1934.
Стайко Трифонов

1988
Издателство "Наука и Изкуство" София

Описание: Файлът съдържа изследването на Стайко Трифонов посветено на Българското Национално-Освободително движение в Тракия за периода 1919-1934. Формат на файла- PDF. Размер на файла 8.82 МБ.
Език: bul Страници: 216
Ключови думи: Стайко Трифонов ; Трифонов ; Тракия ; Националноосвободително ; Национално-освободително ; История на България ; 1919-1934 ; ВТРО ; Тракийски въпрос ; Културно благотворително дружество "Тракия"
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Увод"-3 с., 1-ва глава: "Българите и съглшенското управление в Тракия (окт. 1919 г. май 1920)"- 11 с., 2-ра глава: "Националноосвободително движение в Тракия. (май 1920 - август 1922)" - 54 с., 3-та глава: "Националноосвободитело движение в Тракия. (септември 1922-юли 1923)"- 90 с., 4-та глава: "Тракийското бежанско движение в Тракия. (1924-1934)" - 131 с., "Заключение" - 192 с., "Източници"- 195 с.
Бележки: Библиотека на Исторически факултет