Стателова, Е. Източна Румелия (1879-1885): Икономика, политика, култура. С., 1983

SUDGTL-BOOK-2012-046
Източна Румелия (1879-1885): Икономика, политика, култура
Елена Стателова

1983
Издателство на Отечествения фронт София

Описание: Файлът съдържа монографичното изследване на проф. Елена Стателова за политическото, демографското, икономическото, обществено и културно състояние, развитие и промени в Източна Румелия за периода на самостоятелното съществуване на провинцията. Формат на файла - PDF. Размер на файла 6,34 МВ.
Език: bul Страници: 376
Ключови думи: България ; История ; Източна Румелия ; Алеко Богориди ; Гаврил Кръстевич ; Култура ; Просвета ; Партии ; Съединение
Бележки: Книгата съдържа следните глави: "Предговор - 5 стр, Глава Първа - Устройство и управление на Източна Румелия - 13 стр., Глава Втора - Държавнополитическо изграждане на Източна Румелия - 57 стр., Глава Трета - Развитие на икономиката в Източна Румелия, стр. 126, Глава четвърта - Политически живот и партии в Източна Румелия, стр. 168, Глава пета - Развой и характер на отношенията между Източна Румелия и Княжество България (1879-1885), стр. 251, Глава шеста - Културен живот в Източна Румелия (1879-1885) стр. 251, Заключение, стр. 338, Библиография, стр. 347, Показалец на имената, стр. 360."
Бележки: Библиотека на Исторически факултет