Съветски москвич на 52-то автомобилно изложение в Париж, 8 октомври 1965 г.