АНАМНЕЗА, Год. XVI, 2021, кн. 6

МИТРОПОЛИТЪТ НА КИЕВ И ЦЯЛА РУСИЯ КИПРИАН И ОТНОШЕНИЯТА МУ С ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

Радостин Григоров

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ В ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

Радослав Смаилов

БЪЛГАРО-ПЕЧЕНЕЖКИ ОТНОШЕНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА КНЯЗ/ЦАР СИМЕОН (893 – 927)

Доника Пенкова

ОТНОШЕНИЯ НА ЦАР КАЛОЯН С ЛАТИНИТЕ (1204 – 1207)                              Екатерина Ангелова

ВЪОРЪЖЕНИЕ И ВОЕННА ЕКИПИРОВКА ОТ ОБЕКТ А8/2007 С. ГЛОЖЕНЕ    Калоян Петков