ЕОС

ЕОС

„Еос“ – електронно списание за научни и научнопопулярни публикации. Статиите са посветени главно на проблеми от световната история, но също така значително място е отделено на теми от областта на изкуството, културата и традициите.