АНАМНЕЗА, Год. XVII, 2022, кн. 1

ПУБЛИКАЦИИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ПО СТРАНИЦИТЕ НА ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 1905 - 1945 Г.                                                   

Тодор Попнеделев

АЛКОХОЛ И ПРОПУСКЛИВИ ГРАНИЦИ В СЪВЕТСКИЯ ГУЛАГ: ОТ СРЕДАТА НА 1930-ТЕ ДО НАЧАЛОТО НА 1950-ТЕ ГОДИНИ                                               

Александър Трендафилов

ИСТОРИЯТА СЪС СЕМЕЙСТВО АЛКАЛАЙ В ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ          

Димитър Григоров