Оплаквания от турска страна за оскърбителни за турците текстове в български учебници. Откъс от доклад на ген. о.з. Т. Марков до министър-председателя Никола Мушанов, 1933 г

Оплаквания от турска страна за оскърбителни за турците текстове в български учебници. Откъс от доклад на ген. о.з. Т. Марков до министър-председателя Никола Мушанов, 1933 г.

 

 

[…]

            Обяд у Министра на Просветата – единствената покана от официялно лице. Присъствуваха висшите чиновници от Министерството на Просветата, Нашия Пълномощен Министър, секретаря му и Военния аташе. Тук не пропустна случая самия Министър да ми се оплачи, че в утвърдените от Министерството на Просветата в България книга за учебници имало разкази и изрази оскърбителни за турците и че това правило лошо впечатление в Турция. „У нас също имаше по-рано подобни неща, но сега всички учебници са старателно очистени от оскърбителни изрази. Без да е нуждно да създаваме озлобление в душите на младежта против другите народи и особенно против нашите съседи, ние си служим с по-културни средства да засилваме националния дух“ ми каза той.

            Помолих Али Хайдар бей, свършил педагогическото училище в Казанлък и сега чиновник в тяхното министерство, да направи и ми испрати в България едно извлечение от оскърбителните пасажи, за които ставаше дума.

 

 

Източник: ЦДА, ф. 3К, ф. 1п, а.е. 10.