Балкани, колекция карти, предоставена от гл. ас. Христо Беров

Балканите (527-802) Балканите (802-970) Балканите (1018-1183) Балканите (1183-1241)
Балканите (1246) Балканите (1261) Балканите (1330) Балканите (1335)
Балканите (1335-1451) Балканите (1451-1606) Европа (1560) Османската империя (1683)

 

 
Племената в „стара Черна Гора“ Европа (1815) Балканите (1815-1859) Балканите (1856)
Балканите (1856-1878) Източна Европа (1878) Балканските държави (1899) Спорната зона в Македония (1912)

 
Диалекти в Македония (сръбската гледна точка) Балканите (1913) Етническа карта на Македония (1914) (българската гледна точка) Етническа карта на Македония (1914) (сръбската гледна точка)
Претенции на балканските държави (1914) Балканите (1914) Балканите (1917) Балканите (1918-1938)
Войната между турските и арменските националисти (24 септ.-2 дек. 1920) Косово (1992) Войводина (1992) Сараево (2 май 1992)
Сараево (8 юни 1992) Сараево (януари 1994) Сараево (юни 1995) Босна и Херцеговина (етническа карта) (1997)
Босна и Херцеговина (1997) Икономиката на Босна и Херцеговина Население на Босна и Херцеговина Етническите мнозинства в Босна и Херцеговина
Босна и Херцеговина (2002) Карта на босненските земи според стопанското им предназначение